Doświadczalnie potwierdziliśmy zapewnienia producenta co do dokładności pomiaru i braku wpływu krzywych widełek zawieszenia przedniego.

Wystawiamy certyfikat na ramę, na którym są uwzględnione dokładne wartości zmierzone i dopuszczalne odchyłki producenta motocykla.

Dodatkowo dołączamy graficzną prezentację kątów i wartości geometrycznych opisanych na raporcie z pomiaru. Możemy również wykonać pomiar samej ramy bez zawieszenia przedniego.

Także jeśli chcesz kupić, lub sprzedać motocykl nie ryzykuj i przyjedź do nas na pomiar geometrii ramy.

Zainteresowanych zapraszamy na prostowanie ramy motocykla.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6